O filmie

„Stado” to subiektywna obserwacja doświadczenia maszera i psów zaprzęgowych, którym udało się nawiązać taki rodzaj kontaktu, dzięki któremu flora i fauna mogłyby stać się partnerami człowieka.

To filmowe animal study stworzone z cierpliwością i wiarą, że pełniejsza i wzajemnie bardziej korzystna relacja z przyrodą, odrzucająca ludzką dominację i przemoc, jest wciąż możliwa.

W filmie tym maszer u kresu swojej drogi dzieli się z widzami swoim doświadczeniem współdziałania ze zwierzętami. Pokazuje, jak na co dzień przebywać z psami jako… inne zwierzę. Kamera towarzyszy mu, kiedy odbiera sygnały stada psów i kiedy wysyła swoje sygnały do stada, bez słów, nie zmuszając zwierząt do komunikowania się na sposób ludzki czy naśladowania ludzkich zachowań. W ten sposób nie tylko ujawnia swoje sposoby współdziałania z psami, ale przekazuje widzom coś więcej: swoją mądrość życiową, która jest też mądrością stada psów.

Czy możemy nauczyć się wzajemnie korzystnej relacji z naturą?

Na ile wciąż umiemy odbierać sygnały naturalnego świata?

Na ile umiemy jako ludzie porozumiewać się bez słów, myśleć bez pojęć i cieszyć się współpracą i czystym działaniem?

Czy pośród szczęśliwych i spełnionych zwierząt nie jesteśmy również szczęśliwsi i bardziej spełnieni?

Runtime: 64 min
Jakość: 4K Ultra HD, Atmos audio system
Muzyka: oryginalna
Planowane zakończenie: 2024 r.

PSY_CC_3

Psy a sport zaprzęgowy

W Polsce – miejscu realizacji filmu – jest stu kilkudziesięciu masherów.

04_psy_a_sport_zaprzegowy_2

Ze względu na małą liczbę osób, zajmujących się mushingiem, społeczność maszerska ma charakter międzynarodowy. Masherzy są w stanie pokonać z psią drużyną tysiące kilometrów, aby dotrzeć na zawody w innym kraju. Transport odbywa się w specjalnie dostosowanych samochodach lub przyczepach.

Zawody rozgrywane są na śniegu („on snow”) oraz w warunkach bezśnieżnych („dryland”). Odbywają się na różnych dystansach: od kilku do kilkuset kilometrów (sprinty, midy, longi), zarówno w dzień jak i w nocy.

Mushing jest sportem wysokiego ryzyka

Zaprzęg rozwija maksymalną prędkość ponad 40 km/h.
Błąd mashera lub dekoncentracja nawet jednego z psów może skończyć się tragicznie.

06_mushing_sportem_wysokiego_ryzyka_2

Zaprzęg składający się z 12 psów ma około 10-12 metrów długości i nie ma „wstecznego”.

Chcąc zawrócić, musi wykonać pętlę na trasie.

Kierowanie zaprzęgiem odbywa się za pomocą komend maszera. Reaguje na nie pierwsza para psów — tak zwanych „liderów”. Pozostałe biegną motywowane instynktem gończym.

Psy a cywilizacja

W ciągu ostatnich dzisięcioleci drastycznie spadła liczba psów pracujących na rzecz wzrostu liczby psów domowych. Obecnie najczęstszą przyczyną śmierci wsród tej grupy zwierząt jest otyłość oraz różne odmiany raka. Pojawiły się również alergie. Jeszcze 50 lat temu wśród psów te dolegliwości nie były obserwowane.

Specjaliści spodziewają się pojawienia nowych, nieznanych nam dotychczas chorób, dotykających naszych udomowionych towarzyszy.